Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine s prošnjo po posredovanju informacij na vprašanji, ki smo jih prejeli s strani občine članice. 

Vprašanji sta glasili:

Prvo se nanaša na potrdila o namenski rabi za raznovrstne pretekle presečne datume, ki jih dobivamo od raznoraznih pravnih in fizičnih subjektov (DARS, DRSC, Dravske elektrarne, …) za primere odkupa in cenitve zemljišč za ceste ali pa za kakšne druge namene. Za izdajanje tovrstnih potrdil v zakonih namreč nimamo pravne podlage. Potrdilo iz uradne evidence je namreč dokument, ki temelji na podatkih iz trenutno veljavnih uradnih evidenc, ne pa iz preteklih in trenutno neveljavnih evidenc. Zanima nas, kako druge občine ravnajo v takšnih primerih.

Naslednje vprašanje pa se nanaša na mnenja v zvezi z določitvijo pripadajočih zemljišč po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL). Zanima nas, kako postopajo občine v primerih, ko jih sodišče pozove, da se opredelijo do nekega predloga za določitev pripadajočih zemljišč?

Prejete odgovore si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: