Občina članica SOS prosi za delitev izkušenj ostalih občin pri prehodu na brezpapirno poslovanje:

“V dobi zelo hitrega tehnološkega in znanstvenega napredka, ki temeljito spreminja delovanje celotne družbe smo primorani slediti tudi ciljem in izzivom brezpapirnega poslovanja. Zato želimo aktivno pristopiti k brezpapirnemu poslovanju občinske uprave. Ker se nam ob tem poraja vrsto vprašanj, vas prosimo če vprašanje naslovite na ostale občine, da mogoče najdemo koga s primerom dobre prakse oz. občino, ki je že v celoti prešla na brezpapirno poslovanje. Največ dilem se poraja ravno pri upravnih postopkih in vročanju upravnih odločb ter sklepov fizičnim osebam. Sicer podjetja na trgu ponujajo rešitve tudi za to (t.i. varni predal), vendar nas zanima ali v praksi to deluje učinkovito.”

Brezpapirno poslovanje nadomešča elektronsko oz. digitalno poslovanje, ki zajema celoten proces, ki ga za namene tega povpraševanja delimo na 6 korakov:
1. zajem vhodne informacije,
2. označevanje dokumenta, dodeljevanje naloge referentu ali več njim, hramba
3. obdelovanje vloge
4. potrjevanje, podpisovanje,
5. vročanje izdelka, poročanje
6. arhiviranje

Prijazno prosimo za odgovore:
– katere korake v vaši občini že izvajate brez papirja in katera orodja, storitve ali sisteme uporabljate?
– katere naloge bi želeli, vendar še ne morete izvajati brez papirja in kaj vas pri tem ovira (npr. pomanjkanje pravnih podlag, pomanjkanje kadrovskih, finančnih resursov,…)?

Vaše odgovore pošljite prosim na sasa.kek@skupnostobcin.si do petka, 23.4.2021.