Na Skupnost občin Slovenije se je v sklopu včerajšnjega 3. DIALOGA glede nove prostorske zakonodaje obrnila občina članica, ki jo zanima dotična naloga občinskega urbanista in sicer priprava mnenja o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti v skladu z drugim odstavkom 282. člena ZUreP-3.

Občino zanimajo primeri “ustreznih” mnenj, ki bi ji utegnili pomagati pri pripravi oz. izboljšanju lastnih?

Zbir odgovorov najdete TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: