Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki jo zanimajo primeri praks drugih občin glede:

 1. NUSZ:

  • Ali je v vaši občini praksa, da svoje občane opravičite plačila NUSZ na podlagi odločbe CSD ali druge oblike posebnih vlog za oprostitev plačila?

2. ŠOLSKI PREVOZ:

  • Ali v vaši občini izvajate šolske prevoze za otroke, ki so od kraja šolanja oddaljeni 4 km?
  • Ali izvajate tovrstne prevoze tudi za otroke, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km?
  • Ali strošek prevoza v celoti krije občina ali jih le delno sofinancirate (koliko)?

3. REŽIJSKI OBRAT: 

  • Kako imate urejeno čiščenje občinskih cest in pločnikov ter ostalih občinskih prostorov?
  • Ali je smiselna ustanovitev lastnega režijskega obrata (za občino z manj kot 5.000 prebivalci), ki bi izvajal čiščenje in vzdrževanje tovrstne občinske infrastrukture?
  • Ali je bolj ekonomično izvajati tovrstne storitve preko koncesionarja ali drugega javnega zavoda? Kakšne so vaše izkušnje na tem področju?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do četrtka, 26.1.2023 do 12.00 na naslov lara.suman@skupnostobcin.si. 


Nazadnje posodobljeno: