Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima bodo občine reševale izpolnjevanje pogojev za občinskega urbanista po novem Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-3).

 V ZUreP-3 sta se v 4. odstavku 46. člena dodali kot dve novi nalogi občinskega urbanista zahtevi, da:

  • potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti v skladu z drugim odstavkom 282. člena tega zakona
  • potrdi soglasje k priglašenemu posegu v prostor v skladu z 284. členom tega zakona

(1) Občino zanima, na kakšen način boste to reševali, če nihče v občinski upravi ne izpolnjuje pogojev za občinskega urbanista, ki so navedeni v 4. odstavku 335. člena ZUreP-3?

To namreč pomeni, da si je potrebno pridobiti zunanjega občinskega urbanista, kateri mora pregledati vsako izdano mnenje in soglasje ter ga potrditi.

(2) Občino prav tako zanima, kako boste logistično reševali prenos dokumentov do občinskega urbanista ter zagotavljali, da bodo mnenja in soglasja izdana pravočasno?

V 4. odstavku 335. člena ZUreP-3, kjer je navedeno, kdo iz občinske uprave lahko nastopa kot občinski urbanist, ni navedena smer izobrazbe, ampak samo zahtevana stopnja izobrazbe ter navedba, da ta oseba opravlja naloge s področja prostorskih aktov.

(3) Boste kot občinskega urbanista, ki ga je potrebno v 30 dneh tudi sporočiti  zbornici, pristojni za arhitekturo in prostor, določili osebo iz občinske uprave, čeprav njene primarne delovne naloge ne obsegajo dela s področja urejanja prostora?

Odgovore lahko preberete na povezavi TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: