S strani ene izmed skupnih občinskih uprav smo bili seznanjeni, da Finančna uprave RS na njih vse pogosteje naslavljaja vloge za odlog ali odpis plačila dolga terjatev, ki jih je prekrškovni oziroma inšpekcijski organ kot pravnomočne predal v izterjavo. Glede na dejstvo, da v dopisu tudi FURS navaja, da ni zakonske podlage, ki bi prekrškovnemu organu omogočila odlog plačila in glede na dejstvo, da postopek izterjave teče pred pristojnim organom FURSa, ki je predhodno že prejel izjavo organa, da pri izterjavi vztraja, ne vidijo podlage smiselnosti odstopanja takih vlog.

Zanima nas:

  1. Ali ste se v vaši skupni občinski upravi že soočili s takšnim primerom?
  2. V kolikor ste že prejeli takšne vloge, kako ste postopali?

Odgovor na povpraševanje nam prosimo pošljite do petka, 2. 12. 2022 na naslov lara.suman@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: