Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju vprašanja občinam glede neznanega lastništva oz. pravnega nasledstva zadrug.

V občini se srečujejo z nepremičninami, pri katerih je v zemljiški knjigi kot lastnik vpisana »mlekarna«, »mlekarnica« oz. »mlekarska zadruga« s pridanim imenom naselja, ki so tako rekoč neznani lastniki, saj ne znajo opredeliti njihovega pravnega naslednika.

Občina po pridobitvi dokumentacije iz zbirke listin in pokrajinskega arhiva ugotavlja, da gre v vseh primerih za obliko zadrug (premoženjskih skupnosti fizičnih oseb), ki so bile ustanovljene med leti 1896 in 1904 na podlagi zadružnega zakona z dne 9. 4. 1873. Na podlagi navedenega zakona in njihovih pravil je članstvo v taki zadrugi prenehalo s smrtjo, zato so člani teh zadrug pokojni. Tudi sicer lastništvo na podlagi dedovanja po pokojnih članih ni možno, ker člani niso vpisani v zemljiško knjigo.

Zadruge so bile ustanovljene za nedoločen čas, njihovo delovanje pa je bilo prekinjeno brez kakršnekoli pravne podlage (sklep, likvidacija, odločba,…). Nikoli niso bile nacionalizirane, njihovo premoženje ni prešlo v last drugih pravnih oseb, agrarnih skupnosti ali kasneje nastalih zadrug.

Občino zanima ali se tudi ostale občine srečujete z vprašanji neznanega lastništva oz. pravnega nasledstva zadrug in kako jih rešujete.

Vljudno vas naprošamo za sodelovanje. Vaše odgovore nam lahko posredujete do srede, 3.8.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: