Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice na občine naslovila vprašanje glede prekomerne obremenitve občinskih cest:

 

1. Povprašali smo, kako imajo urejeno prekomerno obremenjevanje občinskih cest, do katerega pride bodisi pri gradnji zasebnih objektov, zasipavanjih vrtač ali globeli ipd. Ali izdajajo dovoljenja in zaračunavajo odškodnino za tovrstne obremenitve in na podlagi katerih aktov?

2. Ali imajo tudi upravljanje občinskih cest (izdajanje različnih dovoljenj, ki zadevajo občinske ceste, zapore ipd.) zaupano vzdrževalcu občinskih cest kot npr. komunalnemu podjetju?

 

Odgovore sodelujočih občin lahko preberete v zbirnem dokumentu TUKAJ.