Več občin se je že v prvem valu epidemije obrnilo na SOS z vprašanjem izvajanja sej občinskih svetov na daljavo. Takrat smo izvedli spletni seminar za občine o pravnem in tehničnem vidiku izvedbe seje na daljavo in Vlada je dodala pravne podlage za izvedbo takšne seje z zakonskim paketom ukrepov za omilitev posledic koronavirusa, ki je določil: »V primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin, če predstavlja izvedba seje z osebno navzočimi člani občinskega sveta tveganje za zdravje in varnost članov občinskega sveta in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče sejo na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.« Vprašanja glede tega so sedaj še bolj aktualna in vaše izkušnje lahko pomagajo drugim občinam. Zato prijazno prosimo za kratke odgovore:

Ali ste v vaši občini že izvedli sejo občinskega sveta na daljavo?
Če je odgovor DA:
• Katero IKT orodje ste uporabili?
• Kakšne so bile izkušnje in odzivi svetnic in svetnikov?
Če je odgovor NISMO ŠE, BOMO V KRATKEM:
• Katero IKT orodje boste uporabili?
Če je odgovor NE:
• Ali ste o tem razmišljali?
• Kje so zadržki?

Zbrane odgovore najdete na tej povezavi.