Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, s vprašanjem glede težave z divjadjo, ki uničuje kmetijske površine. Občina je v ta namen ustanovila delovno skupino sestavljeno iz prebivalcev, kmetov in lovskih družin, ki obravnava problematiko divjadi.

  1. Zanima jih ali ste v te namene tudi druge občine ustanovile podobne skupine?
  2. Kako se občine soočate s tovrstnim problemom ter katerih ukrepov se poslužujete?
  3. Kako ukrepate oz. praktično izvajate zakonska določila na nelovnih površinah?

Vaše odgovore na povpraševanje nam prosimo posredujte do srede, 2. 2.  2022 na naslov petra.gasparin@skupnostobcin.si.