Občina članica SOS namerava v letošnjem letu pričeti z izgradno 10-oddelčnega skoraj nič-energijskih vrtca in njihovi občinski svetniki bi želeli primerjavo podatkov z drugimi občinami. Teh podatkov na SOS žal nimamo, zato se obračamo na občine s prošnjo za pomoč pri pridobivanju teh podatkov, ki verjamemo, bodo koristili tudi drugim občinam v podobnih situacijah.

Namreč, Energetski zakon (EZ-1) je 330. členu opredelil zahtevo, da morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske; Direktiva 2010/31/EU v 9. členu določa da morajo države članice zagotoviti, da so po 31. decembru 2018 nove stavbe, ki jih javni organi uporabljajo kot lastniki, skoraj nič-energijske stavbe. Vlada RS je 2015 sprejela “Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020”. Nacionalni akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES).

V zainteresirani občini so pripravili spodnjo strukturo podatkov, kamor lahko podatke kar pripišete in pošljete najkasneje do 21. 2. 2019 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si:

  1. Občina:
  2. Naziv vrtca:
  3. Leto izgradnje:
  4. Število oddelkov:
  5. Kvadratura novozgrajenega vrtca:
  6. Število otrok v novozgrajenem vrtcu:
  7. Vrednost investicije z DDV:

Vnaprej se vam zahvaljujemo za pomoč.