Na Skupnost občin Slovenije se je v povezavi z vključevanjem določil Zakona o elektronskih komunikacijah v pogodbe o služnostih obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin.

Pri sklepanju služnostnih pogodb so bili s strani pooblaščenca energetskega podjetja opozorjeni, da morajo v služnostno pogodbo vključiti člen, ki v skladu z veljavnim Zakonom o elektronskih komunikacijah določa, da služnostnemu upravičencu dovoljujejo skupno uporabo infrastrukture, ki je predmet služnostne pogodbe tudi s strani drugih operaterjev omrežja (druge fizične in pravne osebe, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja).

Prosimo za odgovor na vprašanje:
Ali ostale občine vključujete to določbo v služnostne pogodbe, ki se nanašajo na energetiko?

Odgovore občin na povpraševanje najdete TUKAJ.