Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli zaprosilo Centra RS za poklicno izobraževanje za pomoč pri zbiranju podatkov o Številu zaposlenih v občinski upravi z izobrazbo z naravovarstvenega oz. okoljevarstvenega področja.

Zanima nas:

Koliko oseb zaposlenih v vaši občinski upravi ima izobrazbo:

  • Naravovarstveni tehnik/naravovarstvena tehnica
  • Okoljevarstveni tehnik/okoljevarstvena tehnica
  • Inženir/inženirka naravovarstva
  • Inženir/inženirka okoljevarstva in komunale

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do četrtka, 10. 11. 2022 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: