Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na vas naslavlja vprašanji glede umeščanja alternativnih virov energije v prostor, in sicer:

  1. Ali je katera izmed občin že izdelovala kakšne strokovne podlage zaradi umeščanja alternativnih virov energije v prostor, predvsem z vidika prostorskega umeščanja, npr.: samostoječih sončnih elektrarn, vetrnih elektrarn ipd.
  2. V kolikor je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen ali je mogoče tovrstno strokovno podlago pridobiti na vpogled?

Odgovore nam prosim posredujte do četrtka, 20. 1. 2022, na naslov petra.gasparin@skupnostobcin.si.

 

 

 


Nazadnje posodobljeno: