Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima delovanje prvih posredovalcev v okviru izvajanja Nujne medicinske pomoči v občinah.

Občina članica je prosila za odgovore občin na naslednja vprašanja:

  • Kako se odzivate na izvajanje projekta prvih posredovalcev v okviru izvajanja Nujne medicinske pomoči?
  • Kakšno vlogo imajo Gasilska društva?
  • Katere občine imate podpisan Dogovor o aktiviranju enot za zaščito, reševanje in pomoč z območja občine z namenom reševanja življenj z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja? 
  • Ali ste že imeli primer, ko je prvi posredovalec rešil življenje osebi?
  • Kako poteka komunikacija preko Regijskega centra in aktiviranje prvega posredovalca?
  • Kdo skrbi za potrošni material, ki ga uporabljajo prvi posredovalci?
  • Kakšno in čigavo opremo uporabljajo prvi posredovalci?
  • Kako je urejeno zavarovanje oseb za odgovornost?

 

Zbrane odgovore občin si lahko preberete tukaj.