Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice posredovala vprašanje glede financiranja šolskih prevozov izven domačega šolskega okoliša.

Vprašanje se je glasilo:

»Občina ima z izvajalcem šolskih in drugih prevozov (LPP) podpisano letno pogodbo; tudi  za subvencioniranje šolskih prevozov. V njej so ovrednoteni prevozi otrok v osnovno šolo.

Manjše število otrok obiskuje osnovno šolo izven domačega šolskega okoliša (2. območje), vendar na območju, kjer prevoze izvaja prevoznik, s katerim ima Občina sklenjeno pogodbo.

Zakon o osnovni šoli v 56. členu določa, da ima učenec pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.

Zanima nas kako imate druge občine urejeno financiranje za take primere? Ali poleg neposrednih nakazil na osnovi odločbe uveljavljate še kakšno drugo možnost, npr. subvencioniranje karte?«

Zbir odgovorov sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: