Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice, ki se nanaša na Pravilnik za upravljanje in uporabo ŠRC. Zaprosili smo občine čalnice, da nam posredujejo informacije.

Občina članica pripravlja Pravilnik za upravljanje in uporabo športno – rekreacijskega centra, katerega del je tudi cenik za uporabnino igrišč. V zvezi s tem je Občino zanimalo ali imajo občine mogoče kakšen primer, na kakšen način se lahko v celoti oprosti plačilo uporabnine nogometnega društva, ki ima sedež v občini? Ali je to zakonsko dovoljeno? 

Odgovore si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: