Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na vas naslavlja vprašanja glede prekomerne obremenitve cest. In sicer:

1. Članice skupnosti občin sprašujejo, kako imajo urejeno prekomerno obremenjevanje občinskih cest, do katerega pride bodisi pri gradnji zasebnih objektov, zasipavanjih vrtač ali globeli ipd. Ali izdajajo dovoljenja in zaračunavajo odškodnino za tovrstne obremenitve in na podlagi katerih aktov?

2. Ali ima katera članica skupnosti občin tudi upravljanje občinskih cest (izdajanje različnih dovoljenj, ki se tičejo občinskih cest, zapor ipd.) zaupano vzdrževalcu občinskih cest kot npr. komunalnemu podjetju?

Prosimo za sodelovanje in posredovanje vaših odgovorov najkasneje do petka, 3. 12. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.