Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice SOS v zvezi s posredovanjem prakse občin, in sicer s področja premoženjsko pravnih zadev v povezavi s sofinanciranjem storitev domskega varstva. Občina sofinancira oskrbo v domovih za posamezne starejše občane oz. invalide in ima skladno z veljavno zakonodajo vknjiženo prepoved odtujitve nepremičnin v zemljiški knjigi, ki so v lasti teh oskrbovancev.

Občino je konkretno zanimala sledeča praksa:

  • Ali občina soglaša s prodajo nepremičnine, na kateri ima vpisano zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve v zemljiški knjigi in po kakšnem postopku oz. pod katerimi pogoji se ta nepremičnina lahko odproda?
  • Kako je z gospodarjenjem s temi nepremičninami, na katerih ima občina vknjiženo prepoved odtujitve – konkretno vzdrževanje oz. trženje gozda / hiše?

Odgovore občin članic SOS si lahko preberete tukaj.