Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede prenosa koncesije na družbo z omejeno odgovornostjo. Zanimalo jo je kako ukrepajo v takem primeru druge občine članice SOS.

In sicer, občina članica SOS je prejela prošnjo splošne zdravnice, ki bi želela, da se njeno koncesijo, ki ji je bila podeljena za nedoločen čas, prenese na d.o.o. V celoti bi želela prevzeti vse pravice in obveznosti, še zlasti obveznosti v zvezi z nepretrganim izvajanjem.

Odgovore občin si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: