Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice, ki se nanaša na pripravo protokola.

Občina bi želela pripraviti protokol in bi za to potrebovala vzorec izdelanega oziroma za izdelavo protokola občine. In sicer, vzorec splošnega protokola glede urejenosti poslovnih in delovnih prostorov, poslovnih sestankov, protokolarnih obiskov na občini, potek protokolarnega dogodka in podobno. Za pomoč smo zaprosili občine članice SOS.

Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.

Kot dodatno želimo sporočiti, da zaradi velikega zanimanja in pomanjkanju informacij na področju priprave protokola, bo SOS v prihodnosti organizirala delovni posvet na zadano tematiko. Ko bo termin znan, bomo obvestili občine.


Nazadnje posodobljeno: