Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju podatkov v primeru pritožbe v zvezi s plačilom komunalnega prispevka.

In sicer: stranka je v letu 1996 zaprosila za spremembo prostorskega plana, čemur je bilo ugodeno v letu 1998. V letu 1997 je  stranka zaprosila za dovoljenje položitve vodovodnega in elektro priključka na svojo parcelo. Leta 1997 je pridobil  soglasje za položitev vodovodnega in elektro priključka, preko občinske parcela na svojo parcelo. Stranka je pritožbi priložila soglasje cestnega priključka na lokalno cesto iz katerega izhaja, da ne nadomešča gradbenega dovoljenja in da soglasje velja 6 mesecev.

Stranka je stanovanjsko stavbo zgradila v letu 1998 brez ustreznega gradbenega dovoljenja. Vse do leta 2011  zanj ni plačevala nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nekaterih komunalnih storitev. Stanovanjska stavba prav tako ni bila vrisana.

V letu 2012 je pristojni inšpektor izdal sklep na podlagi katerega mora stranka pridobiti gradbeno dovoljenje.

V skladu z veljavno zakonodajo je tako stranka plačala uzurpacijo in degradacijo prostora in si pridobila  projektno dokumentaciji za Legalizacijo stanovanjske hiše  – novogradnja.

Občina je stranki obračunala pripadajoči komunalni prispevek od legalizacije stanovanjske hiše. Zoper to odločbo se je stranka pritožila in v pritožbi navaja, da je bila zgradba zgrajena v letu 1998, ko se komunalni prispevek ni odmerjal, da je stanovanjska stavba priključena na cesto in vodovod in da na podlagi 80. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ni potrebno plačati komunalnega prispevka, saj se stavba ne priključuje na novo komunalno opremo oz. ne povečuje neto tlorisne površine objekta niti ne spreminja njegove namembnosti. Nadalje stranka navaja, da v občinskem odloku nimamo posebej navedene odmere za zgradbe, ki se legalizirajo.

Zanimala jih je praksa reševanja takšnih primerov in prosijo za izkušnje občin.

Odgovore občin lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: