Občina članica, ki ima tudi romsko populacijo je zaprosila za pomoč, saj mora z uvedbo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) tudi večina staršev romskih otrok, ki obiskujejo vrtec, le-tega plačati (v večini primerov 10%). Sedaj se srečujejo s težavo neporavnanih položnic in nevpisovanja romskih otrok novincev v vrtce.

Ker v obeh primerih nastaja škoda (v prvem primeru so starši dolžniki vrtca, v drugem pa se otroci vsaj delno ne bodo socializirali) občino zanima, ali se z istimi problemi srečujejo tudi druge občine z romsko populacijo in kako nastale probleme rešujejo.

Odgovore občin najdete s klikom tukaj.


Nazadnje posodobljeno: