Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica, ki pripravlja  program opremljanja stavbnih zemljišč, ki na področju gradenj objektov uveljavlja pravila glede sorazmernega plačila stroškov komunalne opreme, katere mora Občini poravnati investitor z gradnjo objekta – plačati mora komunalni prispevek, na obstoječo komunalno opremo.

Občino je zanimalo: 

– Ali ste naredili kakšno raziskavo in primerjali komunalni prispevek po različnih občinah, med različnimi faktorji dejavnosti, površino gradbene parcele in neto tlorisne površine objekta, vrsto komunalne opreme ter razmerja med merilom gradbene parcele in merilom neto tlorisne površine objekta?

– Ali imate podatek, kolikšen delež stroškov so posamezne občine upoštevale pri obstoječi komunalni opremi (CpiS = CpiO * 0,5 +CpiN    oziroma    CtiS = CtiO * 0,5 + CtiN)?

Odgovore občin lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: