Naslovila nas je občina članica, ki prosi za podporo v komentarjih in mnenjih druge občine. Kot navajajo, so glede na dosedanjo prakso načeloma projektne pogoje izdajali upravljavci infrastrukturnih vodov, za prostorske akte pa so na občini izdajali lokacijske informacije, ki sicer niso bile obvezne.

ZUreP- 2 je uvedel mnenja, da Občine pregledajo ali so predvidene gradnje skladne s prostorskimi akti. Z ZUreP- 3 pa se uvajajo tudi pogoji za skladnost, kar ponazarja, da občine trikrat pregledujejo, sporočajo in informirajo stranke glede istega objekta oz. njegovega umeščanja.

a)  Občino zanima, katere pogoje mora projektant pridobiti in ali so ti obvezni?

Kot ugotavlja, gre za povsem novo nalogo, poleg vseh ostalih, ki jih ne more pokrivati z razpoložljivim kadrom na občinski upravi.

b) Projektante zanima, ali objekte lahko priklopijo na infrastrukturo, saj ostale informacije dobijo v lokacijski informaciji oz. lahko do njihove vsebine pridejo sami z vpogledom v odlok/e ?

 

Odgovor sodelujoče občine lahko najdete TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: