Skupnost občin  Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede razpisov koncesij / javno zasebnih partnerstev. Vljudno smo zaprosili občine, da nam na zastavljeno vprašanje posredujejo odgovore.

Občino je zanimalo:

1. Ali so občine v zadnjem času razpisale koncesijo ali javno zasebno partnerstvo za ogrevanje šole oz. ali imajo podeljeno koncesijo oz. sklenjeno javno zasebno partnerstvo za ogrevanje šole in pod kakšnimi pogoji?

Odgovore sodelujočih si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: