Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je prosila druge občine za posredovanje informacij v povezavi z razširitvijo programa zdravnika koncesionarja v domu upokojencev zaradi povečanja števila postelj (mest) v domu.

Zdravnik v domu upokojencev v njihovi občini izvaja splošno ambulanto na podlagi podeljene koncesije. Z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021 je bila domu upokojencev omogočena širitev programa (večje število mest/postelj).

Zanimalo jih je, na kakšen način (z javnim razpisom ali kako drugače) ste v tem primeru občine rešile zadevo, da je zdravnik – koncesionar dobil povečan program (razširitev tima) na račun povečanega obsega mest/postelj v domu upokojencev, v katerem izvaja dejavnost.

Zbrane odgovore lahko najdete TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: