V sekretariatu SOS smo prejeli prošnjo za povpraševanje pri občinah članicah na področju kmetijstva.

Občina se že nekaj let spopada  z reševanjem raztrosa gnojevke iz bližnje bio-plinarne in prašičje farme.  Oboji (tako  bio-plinarna in lastnik farme) v zakonsko dovoljenem terminu opravljajo razvoz in raztros gnojevke po kmetijskih površinah. Predvsem moteč pa je raztros gnojevke po površinah v neposredni bližini stanovanjskih stavb in drugih naselij. Kmetijska zakonodaja dovoljuje raztros gnojevke na kmetijskih površinah v določenih terminih, kar kmetje tudi upoštevajo. Ne ureja pa  raztrosa v povezavi s smradom predvsem v bližini stanovanjskih stavb, kar zna biti za prebivalce zelo moteče, vpliva pa tudi na njihovo počutje in zdravstveno stanje.

Občino članico zanima, ali se s podobnimi težavami srečujete še v kateri drugi občini in ali je možno omejiti oz. natančneje določiti uporabo gnojevke v bližini stanovanjskih stavb s posebnim občinskim odlokom.

Odgovore občin si lahko preberete tukaj


Nazadnje posodobljeno: