Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z ureditvijo rezervacij mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin.

Prosimo za odgovore na naslednji vprašanji:

  1. V katerih primerih lahko starši uveljavljajo rezervacijo mesta v vrtcu iz zdravstvenih razlogov – kako jih časovno in finančno oziroma odstotkovno opredeljujete?
  2. Ali omogočate koriščenje rezervacije mesta v vrtcu iz zdravstvenih razlogov v primeru, če družina dobi novorojenčka in starejšega ali starejše otroke za nekaj časa preventivno vzame iz vrtca?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do srede, 26. 1. 2022 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.