Občina članica Skupnosti občin Slovenije nas je zaprosila za pomoč glede sistematizacije delovnih mest v vrtcu in kako imate le-to urejeno v drugih občinah.

Konkretno jih zanima kako imate urejeno sistematizacijo delovnega mesta za kuharja, ki se lahko mesečno spreminja, odvisno pač od zdravniških potrdil za diete otrok?

V 11. členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih je opredeljeno, da se dodatni stroški, povezani s pripravo dietne prehrane, ne opredelijo v okviru cene programa vrtca, temveč je to dodaten strošek, ki ga v celoti krije lokalna skupnost. Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje v 23. členu opredeljuje, da za pripravo dietnih obrokov za otroke z zdravstvenim mnenjem se doda za vsak obrok od ene četrtine do treh četrtin časa, določenega v tabeli, odvisno od vrste in zahtevnosti priprave dietne prehrane.

Ali občine za vsako spremembo diete predlagate dopolnitev sistematizacije na OS ali imate v sklepu kako opredeljeno, da lahko za ta namen poda soglasje župan?

Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: