Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občin članice po pridobitvi odgovorov občin glede sklepanja pogodb z raznimi društvi. Vljudno smo naprosili občine k sodelovanju.  

Občino zanimajo izkušnje občin glede sklepanja najemnih pogodb z raznimi društvi (športnimi, kulturnimi, umetniškimi) za najem prostorov za njihovo delovanje, najem športnih igrišč in drugih zemljišč?

In sicer ali dejansko občine vsem (razen izjem iz 30. člena Zakona) zaračunavate najemnine in kako te najemnine določite?

Obstoječa zakonodaja (Zakon in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti) namreč ne dopušča sklepanja pogodb o brezplačni uporabi za navedene skupine, razen za izjeme iz 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. V vseh ostalih primerih občina mora nepremičnine zainteresiranim najemnikom dati v najem odplačno. Na občini želijo, da društva v občini delujejo in ustvarjajo, ne pa da jih dodatno finančno obremenijo.

Odgovore občin članic SOS si lahko preberete tukaj


Nazadnje posodobljeno: