Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem glede slabo vzdrževanih objektov.

Pred leti (konec 2007) je bil v okviru dopolnitev Zakona o graditvi objektov sprejet tudi 6. člen, ki predvideva tudi možnost sprejema odloka, s katerim bi občina določila območja oziroma objekte, za katere je zaradi slabega stanja potrebno izvesti vzdrževalna dela.

Občino zanima ali je katera od občin sprejela odlok, s katerim bi občina določila območja oziroma objekte, za katere je zaradi slabega stanja potrebno izvesti vzdrževalna dela  (6. člen Zakona o graditvi objektov)? Oziroma ali je katera od občin sprejela soroden predpis, s katerim naj bi se zagotovila ureditev slabo vzdrževanih objektov?

Odgovore občin lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: