Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja glede sofinanciranja drugega strokovnega delavca v 1. razredih osnovnih šol. Vljudno naprošamo za sodelovanje.

Občina že vse od začetka uvajanja devetletke v osnovno šolo sofinancira drugega strokovnega delavca v 1. razredih, v deležu, ki ga MIZŠ ne financira. Občino zanima ali tudi druge občine sofinancirate 2. strokovnega delavca v 1. razredih OŠ ter v kakšnem deležu (v primerjavi s polnim delovnim časom):

  • razlika med deležem MIZŠ in polnim delovnim časom v celoti;
  • v manjšem deležu?

Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.