Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice SOS, ki prosijo za izkušnje drugih občin.

Kratek opis:

Obrtna zbornica bi za člane izvedla računalniški tečaj. Gre za nekoliko dražji tečaj in vedo, da bi bila zaradi cene slaba udeležba, čeprav so prav člani sami za takšno izobraževanje izrazili interes. Obrnili so se na občino s predlogom za morebitno sofinanciranje oz. informacijo o možnosti njihove prijave na kak državni razpis. Omenili so, da bi v primeru sofinanciranja tega izobraževanja s strani občine, poleg njihovih članov podali možnost izobraževanja tudi vsem drugim gospodarskim subjektom v občini in fizičnim osebam.

Vprašanji:

  1. Ali katera ob občin sofinancirana takšna izobraževanja gospodarskim subjektom in na kakšen način (preko njihovih zahtevkov ali preko razpisov)?
    2. Ali katera od občin sofinancira obrtni zbornici izvedbe izobraževanj ali kakšne druge njihove naloge in na kakšen način to izvede (preko pogodbe ali preko razpisa)?

Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.