Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju povpraševanja. Občino članico je zanimalo, na kakšen način ostale občine sofinancirate obnovo objektov (stanovanjske hiše, kozolce, zidanice, kapele, gospodarska poslopja…) katere imate v svojih odlokih razglašene za kulturne in zgodovinske spomenike lokalnega pomena in so v privatni lasti.

Odgovore občin članic lahko najdete Razpisna dokumentacija


Nazadnje posodobljeno: