Občine smo v ponedeljek zaprosili za pomoč občini članici SOS, ki jo je zanimalo kakšne izkušnje imate glede sofinanciranje zasebnega šolstva v Sloveniji na primeru Waldorfske šole? So občine, katerih učenci obiskujejo Waldorfsko šolo, dolžne sofinancirati izvajanje programa Waldorfske šole skladno z določili 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, čeprav občina zagovarja stališče, da zagotovi sredstva za materialne stroške samo tistim šolam, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina?

Odgovore občin lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: