Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki prosi druge občine za posredovanje informacij v povezavi s pridobivanjem soglasji za potek pohodniških poti preko zasebnih zemljišč.

Po njihovi občini poteka več pohodnih poti, ki so označene in vključene v turistično ponudbo. Večji del teh poti, kjer je mogoče, poteka po javnih poteh, kjer pa to ni mogoče pa tudi po lastniških parcelah.

Zanima jih:

  1. Kakšne so prakse drugih občin, ki imajo pešpoti speljane in označene tudi po lastniški parcelah?
  2. Ali so v primeru, ko pohodna pot poteka tudi po lastniških parcelah, pridobivali soglasja lastnikov teh parcel? Če da, kdo je pridobival soglasja (občina, upravljavec poti, TIC,…)?

Odgovore sodelujočih občin lahko preberete v zbranem dokumentu TUKAJ.

 

 


Nazadnje posodobljeno: