Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice, katera ima težave oz. dileme pri oblikovanju lokalne zakonodaje.

In sicer, občina je v postopku sprejemanja odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. V odloku so med drugim zapisali, da za objekte, ki so namenjeni opravljanju dejavnosti, ki bodo bistveno povečale število delovnih mest v občini, lahko župan občinskemu svetu predlaga dodatno olajšavo glede plačila komunalnega prispevka z obrazložitvijo merljivih učinkov investicije za gospodarski razvoj in proračun. Občina naj bi z investitorjem sklenila posebno pogodbo o znižanju plačila komunalnega prispevka. Nadalje je zapisano, da občinska uprava v šestih mesecih po uveljavitvi odloka pripravi pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka.

Zato občino zanima ali ima kakšna občina članica SOS tovrstne izkušnje? Ali ima katera izmed občin poseben pravilnik? Ali ima kakšna občina članica osnutek pogodbe glede zmanjšanja komunalnega prispevka?

Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: