Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice v zvezi s prakso drugih občin glede zbiranja predlogov občanov za postavitev, odstranitev ali zamenjavo prometne signalizacije ali prometne opreme (znaki, ogledala, hitrostne ovire, …). Zanimalo jih je ali morajo občani svoje pobude podati na predpisanih obrazcih in kakšen je postopek obdelave vloge oziroma pobude (od prejema pobude do ugoditve oziroma zavrnitve pobude) in ali za takšne pobude občine zaračunavate upravno takso in če jo, v kakšnem znesku.

Odgovore občin si lahko preberete TUKAJ.