S strani novinarke smo prejeli prošnjo za pridobitev podatkov o programih in različnih oblikah sofinanciranja, ki so na voljo posameznikom, ki odpirajo s. p. v lokalnih okoljih. Občine članice SOS smo prosili, da nam posredujejo informacije koliko sredstev za podjetnike, ki stopajo na samostojno podjetniško pot bodo namene v letu 2015. Prav tako pa, ali so sredstva namenjena samo tistim, ki s. p. ali podjetje odpirajo prvič, ali tudi tistim, ki so v preteklosti že imeli lastno podjetje. Ter, ali v občini razpisujejo še kakšne drugačne oblike pomoči oziroma programe za občane, ki stopajo na podjetniško pot. Odgovore občin članic SOS lahko preberete s klikom tukaj