Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo koliko sredstev namenjajo občine za civilno zaščito in za požarno varnost.  v spodnji tabeli je pregled sroška občin za civilno zaščito in požarno varnost brez požarne takse. Pregled sredstev namenjenih za CZ in požarno varnost v občinah. 


Nazadnje posodobljeno: