Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica, katero je v letu 2012 doletela naravna nesreča. Vljudno smo prosili občine, ki so bile oziroma so v podobni situaciji oziroma imajo izkušnje, da posredujejo informacije na v nadaljevanju zastavljeno vprašanje.

V skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, se v primerih, ko je občina v letu nastanka naravne nesreče porabila za odpravo posledic nesreče na svojih stvareh svojih proračunskih sredstev več, kot je njena proračunska rezerva v tem letu, razlika me uporabljenimi proračunskimi sredstvi občine in njeno proračunsko rezervo v višini 1,5% prihodkov proračuna v letu naravne nesreče upošteva pri njenih obveznostih financiranja odprave posledic za nesrečo za leto, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne nesreče na njenih stvareh.

Če višina teh proračunskih sredstev občine presega obveznostih občine po Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč, se ji presežna sredstva vrne v njen proračun. Občina lahko tako vloži predlog za dodelitev teh sredstev.

Občino zanima ali je že katera občina (ki je bila poplavljena v letu 2012 ali tudi prej) zaprosila za ta sredstva, na kakšen način (vloga, dokumentacija) in v kakšnem času je to storila (od naravne nesreče)?

Odgovore občin si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: