Skupnost občin Slovenije je na občine članice naslovila vprašanje vezano na podajo soglasja občine k materialnim (statusnim) preoblikovanjem koncesionarjev. Namreč v zadnjem ob-dobju se občini, ki nam je prošnjo po povpraševanju poslala, dogaja, da jo koncesionarji, ki že imajo podeljene koncesije za opravljanje zdravstvene oziroma zobozdravstvene dejavnosti (fizične osebe), prosijo za izdajo soglasja k svojemu statusnemu oziroma materialnemu pre-oblikovanju, pri čemer to pomeni, da dejansko pride do prenosa podeljene zdravstvene kon-cesije na preoblikovano osebo (običajno d.o.o.). Takšen prenos je, ne glede na določbo 3. od-stavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti dopusten, in sicer skladno z 2. odstavkom 74. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu, ob predhodnem soglasju koncedenta, kot je to opredelilo tudi Ustavno sodišče v odločbi U-I-194/17 z dne 15.11.2018.

Zanimalo nas je kakšne so izkušnje občin. Ali v navedenih primerih kot koncendenti svoje soglasje podajo?

Zbir sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: