Občine smo zaprosili za pomoč občini članici SOS, katero zanima kako dodeliti občinske štipendije za socialno ogrožene.

ZUPJS je za dodelitev državne štipendije poleg dohodka uvedel tudi upoštevanje premoženja družine.

Ali občine, ki podeljujete štipendije za socialno ogrožene, upoštevate tudi premoženje? Na kakšen način in kako preverjate podatke, glede na to, da občine nimamo dostopa do vseh evidenc, kot jih imajo CSD (nepremičnine, plovila, stanje na računu, vrednostni papirji, prihranki idr. po ZUPJS)? (Ena od možnosti je, npr. da vlagatelji priložijo odločbo o otroškem dodatku, za tiste do 18 let, kaj pa tisti nad 18 let?)

Odgovore občin lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: