Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli povpraševanje občine članice glede stroškov nastalih državi oziroma samoupravni lokalni skupnosti v zvezi s postopkom razpolaganja s stvarnim premoženjem. 

Občino zanima, kako ostale občine tolmačite 2. odstavek 28. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012), ki pravi: »Vse stroške, ki nastanejo državi oz. samoupravni lokalni skupnosti v zvezi s postopkom razpolaganja s tvarnim premoženjem, nosi upravljavec stvarnega premoženja.«. Ali dejansko nobenih stroškov postopka ne nosi stranka (npr. parcelacija, cenitev)? Kaj pa če stroški postopka presegajo vrednost zemljišča?

Odgovore občin članic SOS si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: