Skupnost občin Slovenije se je na občine članice obrnila s vprašanjem, katerega nam je posredovala občin članica. Zanimalo jo je ravnanje občin v primeru 24. člena Stanovanjskega zakona.

24. člen Stanovanjskega zakona določa subsidiarno odgovornost lastnika stanovanja za plačilo obratovalnih stroškov najemnikov stanovanj. V vezi tega člena je 18.6.2009 tedanje Ministrstvo za okolje in prostor podalo pojasnilo kdaj nastane obveznost (subsidiarna odgovornost) lastnika, če najemnik ne poravna obratovalnih stroškov. Ministrstvo v dopisu pojasnjuje, da obveznost lastnika nastane šele po končanih pravnih in sodnih poteh, vključno z izvršilnim postopkom, ko dobavitelj tudi po teh poteh ni dobil plačane terjatve, bo lahko od lastnika stanovanja zahteval da to terjatev poravna namesto najemnika v smislu subsidiarne odgovornosti.

Upravniki večstanovanjskih stavb vršijo pritisk na lastnika neprofitnih stanovanj (občino), da bi lastnik poravnal obratovalne stroške neplačnika pred zaključenimi izvršilnimi postopki. Zanima nas, kako občine ravnate v teh primerih. Ali upoštevate navodilo ministrstva iz leta 2009, ali ravnate kako drugače?

Odgovore občin si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: