Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je bila s strani DRSV pozvana k podpisu sporazuma za pridobitev ustreznih gradbenih dovoljenj, na podlagi katerih naj bi bili izvedeni ukrepi protipoplavne zaščite v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Hkrati so prejeli  novo karto razredov poplavne nevarnosti za območje njihove občine, po kateri se v razredu srednje in velike nevarnosti nahaja precej stavbnih, še nepozidanih površin, kar onemogoča nadaljnji razvoj občine. Podatki niso skladni s podatki ARSO iz časa sprejemanja veljavnega OPN za občino, kajti v fazi priprave veljavnega OPN občine so s strani Direkcije RS za vode (takratni ARSO) prejeli zagotovilo, da so z izgradnjo njihove HE poplavno varne, kar izkazujejo tudi poplavni dogodki zadnjih let, ki občine niso prizadeli. Nova poplavna karta je že vnesena v uradne evidence in je s tem že postala veljavna. Poudarjajo, da dejansko stanje glede poplavnih dogodkov ne sovpada s podatki iz uradne evidence poplavnih kart.

V Skupnosti občin Slovenije nas zanima, če se morda še katera izmed občin sooča s podobno situacijo in če lahko svoje situacije na kratko predstavite. Vaše prispevke bomo uporabili kot podlago za pogovore z Ministrstvom za okolje in prostor.

Vljudno vas prosimo, da na naslov info@skupnostobcin.si, do 21. 9. 2022,  posredujete vaše odgovore.


Nazadnje posodobljeno: