Na Skupnosto občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo, ali so občinski redarji prisotni na demonstracijah. 

Glede na dejstvo, da občinski redarji niso ustrezno usposobljeni, kot tudi nimajo primerne opreme v nobeni občini občinski redarji niso v bližini demonstracij. Občinski redarji pa sodelujejo s policijo pri pripravi na demostracije (obvestijo občane, da umaknejo vozila, skrbijo za intervencijske poti, pregledajo prostor in umaknejo nevarne predmete…)

Odgovore občin si lahko pogledate tukaj.


Nazadnje posodobljeno: