Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem:

Ali je katera izmed mestnih občin v preteklosti ukinila katero izmed javnih zaklonišč ob soglasju Uprave RS za zaščito in reševanje, ki je nato predmetno zaklonišče tudi izbrisala iz svojih uradnih evidenc. V primeru da, kaj je bila podlaga (elaborat, strokovno mnenje) za izbris, kateremu je sledila tudi URSZR?

 

Vljudno vas prosimo, da na naslov info@skupnostobcin.si, do 26. 9. 2022,  posredujete vaše odgovore.

 


Nazadnje posodobljeno: