Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine po posredovanju odgovorov občin članic glede upravljanja športnih objektov. 

Zadeva je sledeča:

»Občina je 100 % lastnica gospodarske družbe (d.o.o.), ki poleg storitev za občino opravlja tudi nekaj tržne dejavnosti. V preteklosti je ta gospodarska družba tudi upravljala s športnimi objekti v lasti občine.

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) določa, da je upravljavec premoženja lahko državni organ, uprava samoupravne lokalne skupnosti ali oseba javnega prava, pristojna za ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravne lokalne skupnosti ter nadalje, da so osebe javnega prava država, samoupravne lokalne skupnosti, javni zavod, javni gospodarski zavod, javna agencija, javni sklad in javno podjetje. ZSPDSLS torej ne daje pravne podlage za to, da bi bila »navadna« gospodarska družba, četudi je občina njen 100% lastnik, lahko upravljalec športnih objektov v lasti  občine.

Občina javnega zavoda za šport nima, upravljanje športnih objektov preko d.o.o., ki je v 100% lasti občine, pa se je v preteklosti zelo obneslo. Občino zato zanima, ali ima katera občina enako ali podobno situacijo in kako ima to urejeno, ter seveda, katera je tista pravna podlaga, na podlagi katere bi občina lahko podelila upravljanje športnih objektov v lasti občine d.o.o.- ju, ki je v 100 % lasti občine.«  Odgovore občin članic SOS si lahko preberete Pojasnilo Združenja športnih centrov Slovenije


Nazadnje posodobljeno: